logo samorzad

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

wojewodztwo lewe

mapa stronykontaktniepelnosprawni

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 14 01

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Logowanie

Aktualizacja Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

strategia-wojewodzwa-banner160Prace nad aktualizacją Strategii rozpoczęły się już w 2011 r. 30 maja 2011 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii. Na początku 2012 r. zostały przygotowane „Założenia do aktualizacji Strategii". Następnie dokument ten konsultowany był społecznie – spotkania odbyły się w każdym powiecie województwa. Założenia, uwzględniające zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi, zostały przyjęte przez Zarząd Województwa w dniu 6 czerwca 2012 r.

130827 konferencjaStrategia Rozwoju województwa, projekty informatyczne, zakończony nabór propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla województwa, a także zmiany organizacyjne w Urzędzie Marszałkowskim – to główne tematy dzisiejszej konferencji marszałka Władysława Ortyla.

130627 marszalek25 czerwca Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego, który określa kierunki rozwoju naszego regionu do 2020 roku. Teraz dokument trafi pod obrady Sejmiku Województwa. Pierwsze czytanie zaplanowano na 8 lipca, drugie odbędzie się w sierpniu.

strategia-wojewodzwa-banner160Na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu 10 maja br. odbyło się pierwsze z cyklu czterech spotkań zaplanowanych na terenie naszego województwa w ramach ogłoszonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 - aktualizacji na lata 2013-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

strategia-wojewodzwa-banner160W dniu 17 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 224/5328/13 przyjął projekt Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualizacja na lata 2013-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty zostały zamieszczone poniżej.

130327 blekitny sanW dniu 22 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie robocze grupy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa w sprawie przygotowania Programu strategicznego „Błękitny San". W spotkaniu wzięła udział oraz przewodniczyła jego przebiegowi Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

130327 bieszczadyNa mocy Porozumienia z dnia 11 marca br. Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz gminy zrzeszone w Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza zdecydowały się wspólnie opracować „Program strategicznego rozwoju Bieszczad". W tej sprawie 22 marca w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Towarnickiego 3A odbyło się spotkanie, którego tematem były: perspektywy rozwoju Bieszczad oraz analiza SWOT tego obszaru w kontekście działań strategicznych zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020 z uwzględnieniem obecnie przygotowywanej aktualizacji.

130208 koniec prac strategia8 lutego w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się trzecie spotkanie Zespołu Roboczego ds. aktualizacji strategii województwa podkarpackiego na lata 2007-2020, w czasie którego został przyjęty projekt tego ważnego dokumentu. Posiedzeniu Zespołu Roboczego przewodniczyła Wicemarszałek Anna Kowalska.